English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 环枢关节半脱位推拿治疗
 • 81
 • 人次
 • (六)中医肛肠
 • 直肠脱出复位治疗
 • 68
 • 6周岁及以下儿童在原价格上加收...
 • 三度直肠脱垂复位治疗
 • 100
 • 直肠周围硬化剂注射治疗
 • 135
 • 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗)
 • 68
 • 每痔核
 • 高位复杂肛瘘挂线治疗
 • 740
 • 血栓性外痔切除术
 • 200
 • 环状混合痔切除术
 • 540
 • 环状混合痔脱出嵌顿切除术
 • 540
  <   1..  12 13 14 15 16 17 18 19 20 ..21 >

XML 地图 | Sitemap 地图