English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 皮肤恶性肿瘤切除术
 • 1738
 • 颅骨烧伤凿骨扩创术
 • 1158
 • 深度烧伤截肢术
 • 1970
 • 每肢体
 • 头皮取皮术
 • 580
 • 切(削)痂自体微粒皮移植术
 • 299
 • 切(削)痂自体皮浆移植术
 • 299
 • 切(削)痂网状自体皮移植术
 • 299
 • 体外细胞培养皮肤细胞移植术
 • 580
 • 手背切削痂植皮术
 • 1460
 • 每侧
 • 手烧伤扩创交臂皮瓣修复术
 • 2270
  <   1..  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >

XML 地图 | Sitemap 地图