English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 复合组织游离移植
 • 3861
 • 每部位
 • 带蒂复合组织瓣成形术
 • 2896
 • 每部位
 • 屈肘功能重建术
 • 3700
 • 手掌和手指皮肤合并撕脱伤修复术
 • 2501
 • 手掌和手背外伤同时清创反取皮植皮术
 • 2200
 • 食指背侧岛状皮瓣术
 • 2124
 • 掌骨间背动脉倒转皮瓣术
 • 2124
 • 前臂桡、尺动脉倒转皮瓣术
 • 2124
 • 环指岛状皮瓣术
 • 1668
 • 肌腱吻合术
 • 966
 • 每肌腱
  <   1..  59 60 61 62 63 64 65 66 67 ..69 >

XML 地图 | Sitemap 地图