English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 肌电图
 • 20
 • 每条肌肉
 • 眼肌电图
 • 20
 • 每条肌肉
 • 诱发肌电图
 • 20
 • 每条肌肉
 • 单纤维肌电图
 • 30
 • 每条肌肉
 • 肌电图监测
 • 3
 • 小时
 • 多轨迹断层肌电图
 • 40
 • 神经阻滞治疗
 • 52
 • 人次
 • 局灶性肌张力障碍A型肉毒毒素肌注治疗
 • 52
 • 人次
 • 经皮穿刺三叉神经半月节注射治疗术
 • 390
 • 经皮穿刺三叉神经半月节射频温控热凝术
 • 390
  <   1..  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图