English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 颈1—7椎板肿瘤切除术(后入路)
 • 3465
 • 胸椎肿瘤切除术
 • 4266
 • 脊柱肿瘤切除人工椎体替换术
 • 4266
 • 胸椎椎板及附件肿瘤切除术
 • 3510
 • 胸腰部椎板切除减压术
 • 3510
 • 前路腰椎肿瘤切除术
 • 3510
 • 后路腰椎椎板及附件肿瘤切除术
 • 3510
 • 经腹膜后胸膜外胸腰段椎体肿瘤切除术(胸11-腰2)
 • 3510
 • 经腹膜后腰2-4椎体肿瘤切除术
 • 3510
 • 经腹腰5骶1椎体肿瘤切除术
 • 3118.5
  <   1..  342 343 344 345 346 347 348 349 350 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图