English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 根端囊肿摘除术
 • 195.5
 • 每牙
 • 牙齿萌出囊肿袋形术
 • 195.5
 • 每牙
 • 颌骨囊肿摘除术
 • 195.5
 • 牙外科正畸术
 • 230
 • 每牙
 • 根尖切除术
 • 126.5
 • 每牙
 • 根尖搔刮术
 • 69
 • 每牙
 • 睡眠呼吸暂停综合症射频温控消融治疗术
 • 759
 • 牙龈翻瓣术
 • 92
 • 每牙
 • 牙龈再生术
 • 69
 • 每牙
 • 牙龈切除术
 • 69
 • 每牙
  <   1..  215 216 217 218 219 220 221 222 223 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图