English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 经鼻内镜鼻窦手术
 • 1039.5
 • 经鼻内镜鼻窦手术超过2对加收
 • 810
 • 全筛窦切除术
 • 1566
 • 鼻部其他手术
 • 鼻外脑膜脑膨出颅底修补术
 • 1809
 • 鼻内脑膜脑膨出颅底修补术
 • 2848.5
 • 经前颅窝鼻窦肿物切除术
 • 2848.5
 • 经鼻视神经减压术
 • 1836
 • 鼻外视神经减压术
 • 1539
 • 经鼻内镜眶减压术
 • 1188
  <   1..  211 212 213 214 215 216 217 218 219 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图