English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 玻璃体切除术(微切口)
 • 2605.5
 • 暂限三级4066.com
 • 复杂玻璃体剥除使用眼内广角照明加收
 • 405
 • 玻璃体内猪囊尾蚴取出术
 • 1903.5
 • 视网膜脱离修复术
 • 1633.5
 • 复杂视网膜脱离修复术
 • 2310
 • 膜增殖、视网膜下膜取出术
 • 2310
 • 黄斑裂孔注气术
 • 742.5
 • 黄斑裂孔封闭术
 • 742.5
 • 黄斑新生血管激光术
 • 742.5
 • 黄斑前膜术
 • 1606.5
  <   1..  193 194 195 196 197 198 199 200 201 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图