English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 虹膜贯穿术
 • 307.5
 • 虹膜囊肿切除术
 • 947.1
 • 人工虹膜隔植入术
 • 1758.9
 • 睫状体剥离术
 • 811.8
 • 睫状体断离复位术
 • 1353
 • 睫状体及脉络膜上腔放液术
 • 676.5
 • 睫状体光凝治疗(单侧)
 • 159.9
 • 睫状体光凝治疗(双侧)
 • 319.8
 • 睫状体冷凝治疗(单侧)
 • 159.9
 • 睫状体冷凝治疗(双侧)
 • 319.8
  <   1..  188 189 190 191 192 193 194 195 196 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图