English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 球结膜切开眼突减压术
 • 310
 • 球结膜酸碱烧伤减压冲洗
 • 310
 • 角膜手术
 • 表层角膜镜片镶嵌术
 • 823.5
 • 近视性放射状角膜切开术
 • 594
 • 角膜缝环固定术(单侧)
 • 135
 • 角膜缝环固定术(双侧)
 • 270
 • 角膜拆线
 • 90
 • 角膜基质环植入术
 • 1066.5
 • 角膜深层异物取出术
 • 484
  <   1..  185 186 187 188 189 190 191 192 193 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图