English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 术中应用神经导航系统加收
 • 1080
 • 颅骨和脑手术
 • 头皮肿物切除术(直径<4cm)
 • 330
 • 头皮肿物切除术(直径≥4cm)
 • 418
 • 颅骨骨瘤切除术
 • 861
 • 帽状腱膜下血肿切开引流术
 • 363
 • 帽状腱膜下脓肿切开引流术
 • 363
 • 帽状腱膜下血肿或积液抽取加压包扎术
 • 363
 • 颅内硬膜外血肿引流术
 • 1217.7
 • 硬膜外脓肿引流术
 • 1217.7
  <   1..  151 152 153 154 155 156 157 158 159 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图