English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 经颈动脉插管全脑动脉造影术
 • 1650
 • 单纯脑动静脉瘘栓塞术
 • 2200
 • 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术
 • 2200
 • 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术
 • 2475
 • 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术
 • 2200
 • 经皮穿刺脑血管腔内化疗术
 • 2200
 • 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术
 • 2475
 • 颅内动脉瘤栓塞术
 • 2475
 • 脑及颅内血管畸形栓塞术
 • 2475
 • 脊髓动脉造影术
 • 1650
  <   1..  142 143 144 145 146 147 148 149 150 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图