English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 经皮冠状动脉内溶栓术
 • 2200
 • 经皮冠状动脉瘘封堵术
 • 2200
 • 经皮激光心肌血管重建术(PMR)
 • 2200
 • 冠状动脉内超声溶栓术
 • 2200
 • 冠脉内局部放射治疗术
 • 3300
 • 冠脉内局部药物释放治疗术
 • 3300
 • 肥厚型心肌病化学消融术
 • 3300
 • 冠脉光学相干断层扫描(OCT)检查
 • 550
 • 6.脑和脊髓血管介入诊疗
 • 经股动脉插管全脑动脉造影术
 • 1650
  <   1..  141 142 143 144 145 146 147 148 149 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图