English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 经皮肢体动脉旋磨+球囊扩张术
 • 2200
 • 经皮血管瘤腔内药物灌注术
 • 2750
 • 3.门脉系统介入诊疗
 • 经皮肝穿刺肝静脉扩张术
 • 1925
 • 肝动脉插管灌注术
 • 1650
 • 经颈内静脉肝内门腔静脉分流术(TIPS)
 • 2200
 • 4.心脏介入诊疗
 • 经皮二尖瓣球囊成形术
 • 1925
 • 经皮三尖瓣球囊成形术
 • 1925
 • 经皮主动脉瓣球囊成形术
 • 1925
  <   1..  138 139 140 141 142 143 144 145 146 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图