English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 经皮静脉内球囊扩张+支架置入术
 • 2475
 • 经皮静脉内旋切术
 • 2475
 • 经皮静脉内溶栓术
 • 2475
 • 经皮静脉内超声血栓消融术
 • 2750
 • 2.动脉介入诊疗
 • 经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术
 • 2062.5
 • 假性动脉瘤经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术
 • 2062.5
 • 腹主动脉瘤经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术
 • 2062.5
 • 经皮选择性动脉造影术
 • 1650
 • 经皮超选择性动脉造影术
 • 2200
  <   1..  136 137 138 139 140 141 142 143 144 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图