English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • RATC投射测验
 • 65
 • 测查时间60分钟以上
 • 儿童感觉统合失调评定量表
 • 65
 • 测查时间60分钟以上
 • 情感性障碍和精神分裂症检查提纲(SADS)
 • 65
 • 测查时间60分钟以上
 • 精神科特殊检查
 • 套瓦(TOVA)注意力竞量测试
 • 39
 • 眼动检查
 • 13
 • 尿MHPG测定
 • 13
 • 首诊精神科检查
 • 39
 • 精神科治疗
 • 抗精神病药物治疗监测
 • 7.5
 • 人次
 • 和精神科监护不能同时计收;仅限...
  <   1..  130 131 132 133 134 135 136 137 138 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图