English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 血管瘤硬化剂注射治疗
 • 46
 • 每部位
 • 血管硬化剂注射治疗
 • 46
 • 每部位
 • 激光照射治疗
 • 26
 • 人次
 • 过敏性疾患激光照射治疗
 • 26
 • 人次
 • 疖肿激光照射治疗
 • 26
 • 人次
 • 血管内激光照射治疗
 • 26
 • 人次
 • 液氮冷冻治疗
 • 13
 • 每皮损
 • 烧伤复合伤抢救
 • 1560
 • 限首诊
 • 烧伤冲洗清创术(烧伤面积>50%)
 • 910
 • 烧伤冲洗清创术(烧伤面积>30%)
 • 520
  <   1..  115 116 117 118 119 120 121 122 123 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图