English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 脉冲自动注射促排卵检查
 • 140
 • B超下卵巢囊肿穿刺术
 • 195
 • 胎盘成熟度检测
 • 20
 • 输卵管绝育术
 • 115
 • 宫内节育器放置术
 • 91
 • 宫内节育器取出术
 • 91
 • 嵌顿性宫内节育器取出术加收
 • 65
 • 避孕药皮下埋植术
 • 170
 • 皮下避孕药取出术
 • 91
 • 刮宫术
 • 210
  <   1..  105 106 107 108 109 110 111 112 113 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图