English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 宫腔填塞
 • 105
 • 宫腔填塞物取出
 • 105
 • 妇科激光治疗
 • 65
 • 人次
 • 妇科微波治疗
 • 65
 • 人次
 • 妇科电熨治疗
 • 65
 • 人次
 • 妇科冷冻治疗
 • 26
 • 人次
 • 妇科药物烧灼治疗
 • 26
 • 人次
 • 妇科臭氧治疗
 • 26
 • 人次
 • 腹腔穿刺插管盆腔滴注术
 • 115
 • 产前检查
 • 12
 • 每住院期间计收1次
  <   1..  102 103 104 105 106 107 108 109 110 ..431 >

XML 地图 | Sitemap 地图