English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 输卵管碘油造影(单侧)
 • 20
 • 输卵管碘油造影(双侧)
 • 30
 • 四肢淋巴管造影
 • 25
 • 单肢
 • 四肢血管造影
 • 25
 • 单肢
 • 四肢关节造影
 • 45
 • 每关节
 • 2.MRI扫描(MRI)
 • 1.不分层次、部位均按一人次计...
 • 磁共振扫描
 • 磁共振扫描(永磁型)
 • 350
 • 人次
 • 磁共振扫描(超导0.5T)
 • 450
 • 人次
 • 磁共振扫描(超导1.0-1.5T)
 • 550
 • 人次
  <   1..  5 6 7 8 9 10 11 12 13 ..166 >

XML 地图 | Sitemap 地图