English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 负荷门控心肌灌注显像(四个体位)
 • 160
 • 负荷门控心肌灌注显像(≥五个体位)
 • 200
 • 人次
 • 首次通过法心血管显像+心室功能测定
 • 110
 • 首次通过法心血管显像
 • 50
 • 平衡法门控心室显像(三个体位)
 • 120
 • 平衡法门控心室显像(四个体位)
 • 160
 • 平衡法门控心室显像(≥五个体位)
 • 200
 • 人次
 • 平衡法负荷门控心室显像(三个体位)
 • 120
 • 平衡法负荷门控心室显像(四个体位)
 • 160
 • 平衡法负荷门控心室显像(≥五个体位)
 • 200
 • 人次
  <   1..  24 25 26 27 28 29 30 31 32 ..166 >

XML 地图 | Sitemap 地图