English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • C型臂术中透视
 • 20
 • 每例手术最多按5次计价
 • X线摄影检查
 • 与“X线透视检查”不能同时计收...
 • X线摄影
 • 10
 • 体位
 • 口腔咬合片
 • 10
 • 体位
 • 牙片
 • 10
 • 体位
 • 颌全景摄影
 • 25
 • 口腔X线一次成像(RVG)
 • 25
 • 眼球异物定位摄影
 • 10
 • 乳腺钼靶摄片(单侧)
 • 40
 • 乳腺钼靶摄片(双侧)
 • 60
  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..166 >

XML 地图 | Sitemap 地图