English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • CT平扫同时增强加收
 • 60
 • 人次
 • 螺旋CT平扫(一个部位)
 • 130
 • 螺旋CT平扫(二个部位)
 • 170
 • 螺旋CT平扫(≥三个部位)
 • 210
 • 螺旋CT平扫同时增强加收
 • 60
 • 人次
 • CT增强扫描(一个部位)
 • 140
 • 按国家划分的部位计价,未提及的...
 • CT增强扫描(二个部位)
 • 180
 • CT增强扫描(≥三个部位)
 • 220
 • 人次
 • 螺旋CT增强扫描(一个部位)
 • 190
 • 螺旋CT增强扫描(二个部位)
 • 230
  <   1..  7 8 9 10 11 12 13 14 15 ..166 >

XML 地图 | Sitemap 地图