English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 高危压疮防范护理
 • 50
 • 人次
 • 6周岁及以下儿童在原价格基础上...
 • 2.抢救费
 • 手术、麻醉过程中不得收此费用
 • 心肺复苏抢救
 • 130
 • 人次
 • 6周岁及以下儿童在原价格基础上...
 • 大出血抢救
 • 65
 • 人次
 • 6周岁及以下儿童在原价格基础上...
 • 危重病人抢救
 • 65
 • 人次
 • 6周岁及以下儿童在原价格基础上...
 • 3.氧气吸入
 • 鼻导管吸氧
 • 5
 • 小时
 • 6周岁及以下儿童在原价格基础上...
 • 面罩吸氧
 • 5
 • 小时
 • 6周岁及以下儿童在原价格基础上...
 • 氧帐吸氧
 • 8
 • 小时
 • 6周岁及以下儿童在原价格基础上...
 • 头罩吸氧
 • 8
 • 小时
 • 6周岁及以下儿童在原价格基础上...
  <   1..  4 5 6 7 8 9 10 11 12 ..22 >

XML 地图 | Sitemap 地图