English
4066.com

金沙4066送彩金

 • 项目名称
 • 价格
 • 计价单位
 • 备注
 • 4.院前急救费
 • 院前急救费
 • 195
 • 人次
 • 限于危重病人的现场抢救(包括脏...
 • 院前急救费(一般急救病人)
 • 130
 • 人次
 • 除救护车费外,不得收取其他任何...
 • 5.体检费
 • 体检费
 • 5
 • 不另收挂号费及诊查费
 • 6.救护车费
 • 救护车费(3公里以上)
 • 2
 • 公里
 • 救护车起步价(3公里内)
 • 10
 • 9.床位费
 • 当日住院当日出院的病人,按一天...
 • 普通病房床位费
 • 配备单独卫生设施的普通病房床位...
  <   1..  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..22 >

XML 地图 | Sitemap 地图